Hoofdstuk 2: Aan de slag

In een circulaire economie gebruiken we zo min mogelijk grondstoffen en benutten we deze optimaal. De ladder van circulariteit (R-ladder) is een handig hulpmiddel om te bepalen of een keuze meer of minder duurzaam is. Hoe hoger de keuze op de ladder staat, hoe circulairder of duurzamer deze is.

Niveau's van circulariteit (10 R's)

Refuse: weigeren/voorkomen gebruik

Reduce: gebruik minder grondstoffen

Redesign: herontwerp met oog op circulariteit

Re-use: product hergebruik
(2e hands)

Repair: onderhoud en reparatie

Refurbish: product opknappen

Remanufacture: nieuw product van 2e hands

Re-purpose: hergebruik product maar anders

Recycle: verwerking en hergebruik materialen 

Recover: energie terugwinning

Ladder van circulariteit. Bron: Context architecten

De circulaire economie

Voorbeeld

Je denkt er over na om de balie in je praktijk te veranderen. Dan zijn er verschillende opties, die allemaal anders uitpakken qua duurzaamheid. Je kunt besluiten alsnog de bestaande situatie te behouden (refuse), je kunt kiezen voor onderhoud, opknappen en reparatie (repair/refurbish), je kunt een tweedehands product kiezen (remanufacture) of je kiest voor een nieuwe balie en biedt de oude aan ter recycling.

Balie

Preventie is het allerduurzaamst

Het voorkomen van het gebruik van mondzorg door preventie, levert de meeste milieuwinst op. Er hoeft geen behandeling plaats te vinden, er wordt bespaard op materialen en energie én de patiënt hoeft geen reisbewegingen naar de praktijk te maken. Dit leidt tot minder afval en CO2-uitstoot. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar wel een punt om mee te wegen in beslissingen over hoe je de zorg in praktijk duurzaam aanpakt en organiseert.

Preventie