2

Aan

de slag

Waar moet je beginnen om je praktijk meer duurzaam te maken? Het stappenplan hieronder helpt je op weg. Ook het invullen van de Milieubarometer helpt je om prioriteiten te stellen op het gebied van verduurzaming. Probeer jezelf uit te dagen om het elk jaar beter te doen en het einddoel voor ogen te houden!

Het stappenplan

Voetstappen

1

Bepaal de urgentie van duurzaamheid voor je praktijk, wat je visie is en welk einddoel je nastreeft als praktijk. Voorbeelden van einddoelen: het hebben van een duurzame praktijk, geen fossiele energie meer verbruiken of het duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen.

2

Bespreek het thema met het hele team en kies iemand uit de praktijk die een voortrekkersrol wil vervullen op het gebied van duurzaamheid.

3

Beschrijf de uitgangssituatie van de praktijk met behulp van de Milieubarometer. Je kunt dan later zien wat je al hebt bereikt. Dat werkt motiverend.

4

Maak duurzaamheid onderdeel van elke beslissing die je neemt in je praktijk.

Bespreek duurzaamheid
met het hele team

5

Stel een lijst met duurzaamheidsmaatregelen op die je wilt gaan nemen. Maak een planning voor de uitvoering ervan voor de korte en de lange termijn.

6

Begin het eerste jaar met maatregelen die weinig tijd en geld kosten en al veel opleveren.

7

Maak bij grote investeringen een plan van aanpak. Voor sommige investeringen bestaan er subsidies.

8

Deel geregeld ervaringen met de collega’s in je praktijk. Bespreek jaarlijks de volgende acties en laat daarbij de resultaten met de Milieubarometer zien. Vergeet ook niet om mijlpalen met elkaar te vieren – dat motiveert enorm!

Tip!

Als je een kwart van je praktijkmedewerkers meekrijgt om duurzamer te gaan werken, dan leidt dit vaak al tot een cultuuromslag.

Medewerkers

streamer

tekst

infobalk

tekst

Wat ga jij merken van klimaatverandering?