Hoofdstuk 1: Over duurzaamheid en mondzorg

Wat wil de mondzorg?

De KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT vinden het belangrijk dat de mondzorg zich de komende jaren bewust wordt van het belang van duurzaam werken. En dat daarnaast de sector stappen zet waardoor de mondzorg minder grondstoffen en energie verbruikt, conform de landelijke en Europese doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.


Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de zorg aan de patiënten kwalitatief op hetzelfde niveau blijft als momenteel het geval is. Met werken aan duurzaamheid toont de sector haar sociale en maatschappelijke betrokkenheid en neemt ze haar verantwoordelijkheid.


Dit sluit ook aan bij de aandacht voor duurzaamheid van internationale mondzorgkoepels, zoals de wereldtandartsenorganisatie FDI, de Europese tandartsenvereniging CED, de European Dental Hygienists Federation (EDHF)en de International Federation of Dental Hygienists (EFDH).

De zorg aan patiënten blijft op hetzelfde niveau

Wat doet stichting Stimular?

De stichting Stimular ondersteunt de mondzorg vanuit het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) bij het opstellen en uitbrengen van dit handboek Duurzame Mondzorgpraktijk. Het EVZ is het kenniscentrum voor terugdringen van de CO2-uitstoot bij vastgoed in de zorg. 


Stimular is opgericht in 1990 en vertaalt duurzaamheid naar praktische instrumenten en werkwijzen voor bedrijven, brancheverenigingen, overheden en zorgaanbieders. Zij wil de verduurzaming van bedrijven en zorgorganisaties versnellen door kennis en ervaring te delen en nieuwe kennis te ontwikkelen. 


CO2-uitstoot gezondheidszorg en mondzorg
De gezondheidszorg is momenteel verantwoordelijk voor 7% van de totale CO2-uitstoot wereldwijd, ook in Nederland. In Nederland is er nog geen aparte berekening gedaan van de uitstoot van de mondzorgsector. 

Wat zorgt voor CO2-uitstoot in de gezondheidszorg?
Bron: Gupta - Een stuur voor de transitie naar duurzame gezondheidszorg