1

Over duurzaamheid en mondzorg

Deze praktijkwijzer biedt handvatten voor mondzorgverleners om te werken aan duurzame mondzorg. Onder duurzame mondzorg verstaan we mondzorg die op een kwalitatief hoogwaardige en veilige manier wordt uitgevoerd zonder onnodig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en met de minste belasting voor mens en milieu. 

Het e-handboek richt zich op verduurzaming van het praktijkgebouw, de inrichting, de praktijkvoering en de consultvoering. Het belangrijkste doel bij verduurzaming is het energieverbruik, grondstofverbruik, CO2-uitstoot, watergebruik en watervervuiling van de praktijk te reduceren. 

Waarom werken aan duurzaamheid?

De gevolgen van de opwarming van de aarde worden steeds tastbaarder. Er is sprake van een klimaatverandering met desastreuze gevolgen: overstromingen, mislukte oogsten, stijgende zeespiegel, watersnood en noem zo maar op.

Het rapport uit augustus 2021 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludeert dat de klimaatverandering in de laatste decennia groter was dan in de duizendenjaren daarvoor. Dit wordt overduidelijk veroorzaakt door de mens, aldus het IPCC. Dat betekent dat de mens dit ook zelf moet aanpakken door meer duurzaam te gaan leven en werken.

We moeten meer duurzaam gaan leven en werken

Op politiek niveau staat duurzaamheid dan ook hoog op de agenda. De Europese Unie en de Nederlandse regering hebben zich tot doel gesteld om in 2030 zo’n 50% minder grondstoffen en energie te gebruiken, wat bijdraagt aan een CO2-reductie van 50%. In 2050 moet de CO2-uitstoot teruggebracht zijn naar nul.

Verandering in wereldwijde temperatuur 

Wat ga jij merken van klimaatverandering?